Promotie-/degradatieregeling 2015-2016 Dames Veldcompetitie 

Opmerking vooraf:


Vaststelling rangorde in klasse-afdelingen (poules), als meerdere teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten bovenaan eindigen of samen eindigen op een promotie- of degradatieplaats. 


Wedstrijdkorfbal:
 

Voor alle klassen in het wedstrijdkorfbal bij het Dameskorfbal is bestuursbesluit 4.10 rangordebepaling van toepassing.

Breedtekorfbal: 

Alle klassen in het breedtekorfbal kennen geen beslissingswedstrijden of rangordebepaling. Alle teams kunnen samen op een eerste plaats eindigen.Officiële tekst PD-regeling veldkorfbalcompetitie 2015/2016

 

Algemeen:  

 1. Indien, na toepassing van het in deze regeling bepaalde onder de genoemde klassen , om welke reden dan ook in enige klasse één of meer poules uit minder dan acht ploegen zou(den) gaan bestaan wordt, behoudens het bepaalde onder 2  - en met inachtneming van het bepaalde onder 3 - de desbetreffende klasse aangevuld door achtereenvolgens:
 • handhaving van de (volgende) beste nummer 4 uit deze klasse; ohandhaving van de (volgende) beste nummer 5 uit deze klasse; ohandhaving van de (volgende) beste nummer 6 uit deze klasse; ohandhaving van de (volgende) beste nummer 7 uit deze klasse; opromotie van de (volgende) beste nummer 1 uit de naast lagere klasse; opromotie van de (volgende) beste nummer 2 uit de naast lagere klasse; opromotie van de (volgende) beste nummer 3 uit de naast lagere klasse; oHandhaving van de (volgende) beste nummer 8 uit deze klasse.
 1. Indien, bij de toepassing van het onder 1 bepaalde, de opengevallen plaatst is ontstaan omdat een ploeg die zich via een, in deze regeling opgenomen beslissingswedstrijd voor plaatsing in een bepaalde klasse heeft geplaatst, om welke reden dan ook, niet in een hogere klasse geplaatst wil of kan worden, wordt de opengevallen plaats ingenomen door de verliezer van de beslissingswedstrijd om plaatsing.
 2. Indien, bij de toepassing van het onder 1 bepaalde, de opengevallen plaats is ontstaan omdat een als eerste in een klasse-afdeling geëindigde ploeg, om welke reden dan ook, niet in een hogere klasse geplaatst kan of wil worden , verkrijgt de nummer 2 uit die klasse-afdeling het recht op promotie.
 3. Het recht op promotie, of plaatsing in een hogere klasse, vervalt indien daardoor twee ploegen van eenzelfde vereniging in eenzelfde klasse-afdeling zouden moeten uitkomen, omdat in alle klasse-afdelingen van deze klasse al een ploeg van deze vereniging is geplaatst.
 4. Indien in deze regeling de rangorde van ploegen in vergelijkbare klassenafdelingen van belang is voor plaatsing in een hogere of lagere klasse worden, met inachtneming van het onder 6 bepaalde, achtereenvolgens de volgende criteria gehanteerd: ohet hoogste aantal behaalde wedstrijdpunten; oindien dat gelijk is, het hoogste doelsaldo; oindien ook het doelsaldo gelijk is, het hoogste aantal gescoorde doelpunten;
 • indien daarna ook het aantal gescoorde doelpunten gelijk is, het resultaat van de door deze ploegen te spelen beslissingswedstrijd(en),  volgens nader door de competitieleider vast te stellen richtlijnen.
 1. Indien een klasse-afdeling niet uit acht ploegen bestaat, worden, voor de toepassing van de criteria als genoemd onder 5, de resultaten van de daarvoor in aanmerking komende ploegen omgerekend als zouden er veertien wedstrijden gespeeld zijn.

Indien er zich situaties voordoen waarin deze PD-regeling niet voorziet dan zal er door het Bondsbestuur een aanvullende regeling worden opgesteld.

Topklasse (1)  

 1. De nummer 1 speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 4. In deze beslissingswedstrijd heeft de nummer 4 de keuze van het aanvalsvak, stelt als eerste haar speelsters op, en heeft de uitworp bij het begin van de wedstrijd.
 2. De nummer 2 speelt een beslissingswedstrijdtegen de nummer 3. In deze beslissingswedstrijd heeft de nummer 3 de keuze van het aanvalsvak, stelt als eerste haar speelsters op, en heeft de uitworp bij het begin van de wedstrijd.
 3. De winnaars van de onder 1 en 2 genoemde wedstrijden spelen een beslissingswedstrijd om het kampioenschap van Nederland veldkorfbal voor Damesploegen 2015-2016.
 4. De nummers 7 en 8 degraderen naar de Hoofdklasse Dames 2016-2017.

Hoofdklasse (2)  

 1. De nummers 1 promoveren naar de Topklasse Dames 2016-2017.
 2. De nummer 4 van afdeling A speelt een serie van twee beslissingswedstrijden tegen de nummer 5 van afdeling B. De winnaar van deze serie wedstrijden plaatst zich voor de Hoofdklasse Dames 2016-2017, de verliezer wordt ingedeeld in de Overgangsklasse Dames 2016-2017.
 3. De nummer 4 van afdeling B speelt een serie van twee beslissingswedstrijden tegen de nummer 5 van afdeling A. De winnaar van deze serie wedstrijden plaatst zich voor de Hoofdklasse Dames 2016-2017, de verliezer wordt ingedeeld in de Overgangsklasse Dames 2016-2017.
 4. De nummers 6, 7 en 8 uit poule D-HKA en D-HKB degraderen naar de Overgangsklasse Dames 20162017.

De onder 2 en 3 genoemde te spelen uit – en thuiswedstrijd zijn wedstrijden met normale speeltijd waarbij de thuisspelende ploeg het vak kiest waar zij de eerste helft gaat aanvallen. Er wordt door beide ploegen overeenkomstig de vooraf, bij de scheidsrechter, ingediende opstelling gespeeld. 

Van de ploegen die tegen elkaar hebben gespeeld is de ploeg die over de beide wedstrijden samengeteld de meeste doelpunten heeft gescoord als hoogste geëindigd. 

Hebben beide ploegen samengeteld over beide wedstrijden evenveel doelpunten gescoord, wordt na afloop van de tweede wedstrijd een reguliere verlenging gespeeld, en eventueel het nemen van strafworpen, waarbij de bepalingen zoals opgenomen in het “Bestuursbesluit verlenging beslissingswedstrijden” van toepassing zijn. 

Overgangsklasse (2)  

 1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor de overgangsklasse Dames 2016-2017.
 2. De nummer 4 van afdeling A speelt een serie van 2 beslissingswedstrijden tegen de nummer 5 van afdeling B. De winnaar van deze serie wedstrijden plaatst zich voor de overgangsklasse Dames 2016-2017, de verliezer wordt ingedeeld in de eerste klasse Dames 2016-2017.
 3. De nummer 4 van afdeling B speelt een serie van 2 beslissingswedstrijden tegen de nummer 5 van afdeling A. De winnaar van deze serie wedstrijden plaatst zich voor de overgangsklasse Dames 2016-2017, de verliezer wordt ingedeeld in de eerste klasse Dames 2016-2017.
 4. De nummers 6, 7 en 8 degraderen naar de 1e klasse Dames 2016-2017.

De onder 2 en 3 genoemde te spelen uit – en thuiswedstrijd zijn wedstrijden met normale speeltijd waarbij de thuisspelende ploeg het vak kiest waar zij de eerste helft gaat aanvallen. Er wordt door beide ploegen overeenkomstig de vooraf, bij de scheidsrechter, ingediende opstelling gespeeld. 

Van de ploegen die tegen elkaar hebben gespeeld is de ploeg die over de beide wedstrijden samengeteld de meeste doelpunten heeft gescoord als hoogste geëindigd. 

Hebben beide ploegen samengeteld over beide wedstrijden evenveel doelpunten gescoord, wordt na afloop van de tweede wedstrijd een reguliere verlenging gespeeld, en eventueel het nemen van strafworpen, waarbij de bepalingen zoals opgenomen in het “Bestuursbesluit verlenging beslissingswedstrijden” van toepassing zijn. 

1e Klasse (3)  

 1. De nummers 1, 2, 3, 4 en 5 plaatsen zich voor de eerste klasse Dames 2016-2017.
 2. De nummer 6 D1-A speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 6 D1-C, deze wedstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein. De winnaar speelt de onder 4 genoemde beslissingswedstrijd, de verliezer wordt ingedeeld in de 2e klasse Dames 2016-2017.
 3. De nummer 6 D1-B speelt een beslissingswedstrijd tegen de kampioen van de 2e klasse, deze wedstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein. De winnaar speelt de onder 4 genoemde wedstrijd, de verliezer wordt ingedeeld in de 2e klasse Dames 2016-2016.
 4. De winnaars van de onder 2 en 3 genoemde beslissingswedstrijden spelen een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. De winnaar van deze wedstrijd plaatst zich voor de 1e klasse Dames 2016-2017. De verliezer van deze wedstrijd wordt ingedeeld in de tweede klasse Dames 2016-2017
 5. De nummers 7 en 8 degraderen naar de 2e klasse dames 2016-2017.

2e Klasse (1)  

 1. De kampioen van de 2e klasse speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 6 D1-B, deze wedstrijd wordt op neutraal terrein gespeeld. De winnaar van deze wedstrijd speelt de onder punt 2 genoemde wedstrijd,de verliezer wordt ingedeeld in de 2e klasse Dames 2016-2017.

PD-regeling dameskorfbal veld 2015-2016                           

 1. De winnaar van de onder 1 genoemde beslissingswedstrijd speelt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein tegen de winnaar van de beslissingswedstrijd zoals beschreven onder punt 2 van de 1e klasse. De winnaar van deze wedstrijd plaatst zich voor de 1e klasse Dames 2016-2017. De verliezer van deze wedstrijd wordt ingedeeld in de tweede klasse Dames 2016-2017
 2. In de 2e klasse 2016-2017 worden ingedeeld de standaard damesploegen, opgegeven voor het wedstrijdkorfbal, die geen recht hebben op plaatsing in 1e klasse of hoger.

Reserve topklasse (1)

 1. De nummer 1 speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 4. In deze beslissingswedstrijd heeft de nummer 4 de keuze van het aanvalsvak, stelt als eerste haar speelsters op, en heeft de uitworp bij het begin van de wedstrijd.
 2. De nummer 2 speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 3. In deze beslissingswedstrijd heeft de nummer 3 de keuze van het aanvalsvak, stelt als eerste haar speelsters op, en heeft de uitworp bij het begin van de wedstrijd.
 3. De winnaars van de onder 1 en 2 genoemde beslissingswedstrijden spelen een beslissingswedstrijd om het kampioenschap van Nederland veldkorfbal voor Reserve Damesploegen 2015-2016.
 4. De nummer 8 degradeert naar de Reserve Hoofdklasse Dames 2016-2017.

Reserve hoofdklasse (1)  

 1. De nummer 1 promoveert naar de Reserve Topklasse Dames 2016-2017.
 2. De nummer 8 degradeert naar de Reserve  Overgangsklasse Dames 2016-2017.

Reserve Overgangsklasse (1)  

 1. De nummer 1 promoveert naar de Reserve Hoofdklasse Dames 2016-2017.
 2. De nummers 7 en 8 degraderen naar de Reserve 1e klasse Dames 2016-2017.

Reserve 1e klasse (2)  

 1. De nummers 1 promoveren naar de Reserve Overgangsklasse Dames 2016-2017.
 2. De nummers 8 degraderen naar de reserve 2e klasse Dames 2016-2017.

Reserve 2e klasse (1)  

 1. De nummers 1 en 2 promoveren naar de Reserve 1e klasse Dames 2016-2017.
 2. In de reserve 2e klasse seizoen 2016-2017 worden ingedeeld de reserve damesploegen opgegeven voor het wedstrijdkorfbal die geen recht hebben op plaatsing in de reserve 1e klasse of hoger

A-jeugd Hoofdklasse (1)                                       

 1. De nummer 1 speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 4. In deze beslissingswedstrijd heeft de nummer 4 de keuze van het aanvalsvak, stelt als eerste haar speelsters op, en heeft de uitworp bij het begin van de wedstrijd.
 2. De nummer 2 speelt een beslissingswedstrijd tegen de nummer 3. In deze beslissingswedstrijd heeft de nummer 3 de keuze van het aanvalsvak, stelt als eerste haar speelsters op, en heeft de uitworp bij het begin van de wedstrijd.
 3. De winnaars van de onder 1 en 2 genoemde wedstrijden spelen een beslissingswedstrijd om het kampioenschap van Nederland veldkorfbal 2015-2016 voor Damesploegen A-jeugd.
 4. De nummers 7 en 8 degraderen naar de A-jeugd 1e klasse Dames 2016-2017.

                     

A-jeugd 1eKlasse (1)

 1. De nummers 1 en 2 promoveren naar de A-jeugd Hoofdklasse Dames 2016-2017.
 2. In de A-jeugd Dames 1e klasse 2016-2017 worden ingeschreven de damesploegen A-jeugd, opgegeven voor het wedstrijdkorfbal, die geen recht hebben op plaatsing  in de A-jeugd Hoofdklasse Dames.

B-jeugd Hoofdklasse (1)  

 1. De nummers 1 t/m 4 plaatsen zich voor deelname aan het Kampioenschap van Nederland veldkorfbal 2015-2016 voor Damesploegen B-jeugd.
 2. In de B-jeugd Dames Hoofklasse 2016-2017 worden ingedeeld de damesploegen B-jeugd opgegeven voor het wedstrijdkorfbal.

C-jeugd Hoofdklasse (1)   

 1. De nummers 1 t/m 4 plaatsen zich voor deelname aan het Kampioenschap van Nederland veldkorfbal 2015-2016 voor Damesploegen C-jeugd.
 2. In de C-jeugd Dames Hoofdklasse 2016-2017 worden ingedeeld de damesploegen C-jeugd opgegeven voor het wedstrijdkorfbal.

D-jeugd Hoofdklasse (0)

 1. In seizoen 2015-2016 is er geen D-jeugd Hoofdklasse.
 2. In de D-jeugd Dames Hoofklasse 2016-2017 worden ingedeeld de damesploegen D-jeugd opgegeven voor het wedstrijdkorfbal.

PD-regeling dameskorfbal veld 2015-2016